خیریه تعالی راه نیکی مهر تهران (ترنم) در سال ۱۳۹۱ به همت دانشجویان مختلف شهر تهران و با هدف حمایت مادی و معنوی از کودکان مبتلا به بیماری خاص و خانواده ایشان شکل گرفت تا نتیجه، بهبود کیفیت زندگی این کودکان در دوره ی بیماری و مراقبت های پس از آن باشد و امروز با ارائه خدمات به کودکان مبتلا به بیماری خاص و خانواده هایشان و خانواده های کم بضاعت و بی بضاعت در راستای چشم انداز تعریف شده حرکت می کند؛ همچنین همزمان با کار داوطلبانه، به توانمندسازی جوانان برای حضور در جامعه اهمیت فراوانی میدهد.

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور، سازمانی که تحقق آرزوهای بزرگش نتیجه همت های بلند مردم ایران زمین است.
قریب به 20 سال است توفیق دارد با حمایت و اعتماد خیرین به محرومین جامعه خدمت رسانی نماید و تلاش می کند در حد وسع یاری گر خانواده های بی سرپرست، بد سرپرست، ایتام ، بیماران و سایر افراد بی بضاعت باشد.

موسسه خیریه دارالاکرام از سال 1380 به منظور حمایت از تحصیل کودکان مستعد بازمانده از تحصیل یا در خطر ترک تحصیل ناشی از مشکلات اقتصادی و فرهنگی افتتاح شد.از سال 1380 تا کنون در حدود 3000 دانش آموز تحت پوشش خدمات دارالاکرام قرار گرفته اند. این موسسه دارای 9 شعبه در شهرهای تهران، کرج، مشهد، قم، شیراز، نجف آباد(استان اصفهان)، ایلام، جهرم(استان فارس) و زاهدان است که در کنار ارائه بورسیه خدمات فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و معیشتی را از طریق همیاران داوطلب و مددکاران به دانش آموزان ارائه می دهند.

خیریه شمس (موسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان) برآمده از دل انستیتو کانسر ایران، بر اساس آخرین یافته های علمی و برترین عملکردهای ملی و بین المللی، برای شناخت و مهار سرطان می کوشد و پیشگیری، درمان، تشخیص زود هنگام و مراقبت های تسکینی را محور فعالیت های خود می داند. خیریه شمس به لطف کمک های مردمی، تلاش میکند بیماران مبتلا به سرطان از دسترسی به درمان و داروی مناسب محروم نشوند و خانواده بیماران احساس تنهایی نکنند.

انجمن مديريت سبز ايران تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی (NGO) است که در اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن وکشاورزی ایران به ثبت رسیده است و دامنه فعالیت آن بر سازمان ها (تولیدی، خدماتی و عمومی) متمرکز است و بر گسترش دانش و فرهنگ مدیریت سبز که به معنی همگرایی مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان ها است تمرکز دارد.

انجمن ام اس انجمنی است که در سال 78 در زمینه یاری رسانی و حمایت از بیماران ام اس فعالیت رسمی خود را به آغاز کرده است و تاکنون به صورت پیوسته فعالیت خود را ادامه داده است. انجمن ام اس ایران در اسفندماه 1378 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و تاکنون به صورت پیوسته فعالیت خود را ادامه داده است. قابل توجه است هم اکنون حدود 25954 نفر بیمار با انجمن در ارتباط هستند و شناسایی شده اند.

انجام فعالیت های خیرخواهانه ای همچون پذیرش نیازمندان، خدمات مسکن، ایجاد فرصت های شغلی، خدمات پزشکی، خدمات رفاهی، خدمات فرهنگی، پرداخت مستمری، حمایت از زندانیان را بر عهده گرفته است. هدف ما توانمندسازی مددجویان جهت بهبود کیفیت زندگی و استقلال آنهاست تا بتوانند بدون نیاز به دیگران به زندگی خود ادامه دهند.

تشکلی غیردولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که دارای مقام مشورتی خاص از شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد می‌باشد. این مؤسسه فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور به منظور نگهداری بیماران روانی مزمن آغاز نمود. از عملکرد سالیان گذشته این مرکز می‌توان به ارائۀ خدمات بشردوستانه، کمک به افراد نیازمند، آسیب دیده و همچنین تأسیس مرکز نگهداری شبانه‌روزی و رایگان بیماران روانی مزمن بی‌سرپرست، بدسرپرست و بی‌بضاعت به نام سرای احسان اشاره کرد، که در سه حوزه خیریه، درمان و تحقیقات فعال می‌باشد.

موسسه نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسل مهر یکتا در سال ۱۳۹۵ تحت نظر سازمان بهزیستی استان البرز مجوزمربوطه را اخذ نموده و به صورت شبانه روزی از ۲۰ دختر ۷ تا ۱۲ سال نگهداری می کند. این موسسه خود را متعهد می داند تا مرهم وتسکینی  بررنج و غم های بی پایان کودکان باشد.

بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور، سازمانی که تحقق آرزوهای بزرگش نتیجه همت های بلند مردم ایران زمین است.
قریب به 20 سال است توفیق دارد با حمایت و اعتماد خیرین به محرومین جامعه خدمت رسانی نماید و تلاش می کند در حد وسع یاری گر خانواده های بی سرپرست، بد سرپرست، ایتام ، بیماران و سایر افراد بی بضاعت باشد.

خیریه شمس (موسسه مردم نهاد شناخت و مهار سرطان) برآمده از دل انستیتو کانسر ایران، بر اساس آخرین یافته های علمی و برترین عملکردهای ملی و بین المللی، برای شناخت و مهار سرطان می کوشد و پیشگیری، درمان، تشخیص زود هنگام و مراقبت های تسکینی را محور فعالیت های خود می داند. خیریه شمس به لطف کمک های مردمی، تلاش میکند بیماران مبتلا به سرطان از دسترسی به درمان و داروی مناسب محروم نشوند و خانواده بیماران احساس تنهایی نکنند.

خیریه تعالی راه نیکی مهر تهران (ترنم) در سال ۱۳۹۱ به همت دانشجویان مختلف شهر تهران و با هدف حمایت مادی و معنوی از کودکان مبتلا به بیماری خاص و خانواده ایشان شکل گرفت تا نتیجه، بهبود کیفیت زندگی این کودکان در دوره ی بیماری و مراقبت های پس از آن باشد و امروز با ارائه خدمات به کودکان مبتلا به بیماری خاص و خانواده هایشان و خانواده های کم بضاعت و بی بضاعت در راستای چشم انداز تعریف شده حرکت می کند؛ همچنین همزمان با کار داوطلبانه، به توانمندسازی جوانان برای حضور در جامعه اهمیت فراوانی میدهد.

انجمن ام اس انجمنی است که در سال 78 در زمینه یاری رسانی و حمایت از بیماران ام اس فعالیت رسمی خود را به آغاز کرده است و تاکنون به صورت پیوسته فعالیت خود را ادامه داده است. انجمن ام اس ایران در اسفندماه 1378 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد و تاکنون به صورت پیوسته فعالیت خود را ادامه داده است. قابل توجه است هم اکنون حدود 25954 نفر بیمار با انجمن در ارتباط هستند و شناسایی شده اند.

تشکلی غیردولتی، غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که دارای مقام مشورتی خاص از شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد می‌باشد. این مؤسسه فعالیت خود را در سال ۱۳۷۷ با کسب مجوز از سازمان بهزیستی کشور به منظور نگهداری بیماران روانی مزمن آغاز نمود. از عملکرد سالیان گذشته این مرکز می‌توان به ارائۀ خدمات بشردوستانه، کمک به افراد نیازمند، آسیب دیده و همچنین تأسیس مرکز نگهداری شبانه‌روزی و رایگان بیماران روانی مزمن بی‌سرپرست، بدسرپرست و بی‌بضاعت به نام سرای احسان اشاره کرد، که در سه حوزه خیریه، درمان و تحقیقات فعال می‌باشد.

انجام فعالیت های خیرخواهانه ای همچون پذیرش نیازمندان، خدمات مسکن، ایجاد فرصت های شغلی، خدمات پزشکی، خدمات رفاهی، خدمات فرهنگی، پرداخت مستمری، حمایت از زندانیان را بر عهده گرفته است. هدف ما توانمندسازی مددجویان جهت بهبود کیفیت زندگی و استقلال آنهاست تا بتوانند بدون نیاز به دیگران به زندگی خود ادامه دهند.

موسسه نگهداری از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نسل مهر یکتا در سال ۱۳۹۵ تحت نظر سازمان بهزیستی استان البرز مجوزمربوطه را اخذ نموده و به صورت شبانه روزی از ۲۰ دختر ۷ تا ۱۲ سال نگهداری می کند. این موسسه خود را متعهد می داند تا مرهم وتسکینی  بررنج و غم های بی پایان کودکان باشد.

موسسه خیریه دارالاکرام از سال 1380 به منظور حمایت از تحصیل کودکان مستعد بازمانده از تحصیل یا در خطر ترک تحصیل ناشی از مشکلات اقتصادی و فرهنگی افتتاح شد.از سال 1380 تا کنون در حدود 3000 دانش آموز تحت پوشش خدمات دارالاکرام قرار گرفته اند. این موسسه دارای 9 شعبه در شهرهای تهران، کرج، مشهد، قم، شیراز، نجف آباد(استان اصفهان)، ایلام، جهرم(استان فارس) و زاهدان است که در کنار ارائه بورسیه خدمات فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و درمانی و معیشتی را از طریق همیاران داوطلب و مددکاران به دانش آموزان ارائه می دهند.

انجمن مديريت سبز ايران تشکلی غیردولتی و غیرانتفاعی (NGO) است که در اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن وکشاورزی ایران به ثبت رسیده است و دامنه فعالیت آن بر سازمان ها (تولیدی، خدماتی و عمومی) متمرکز است و بر گسترش دانش و فرهنگ مدیریت سبز که به معنی همگرایی مسئولیت های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی سازمان ها است تمرکز دارد.